اس ام اس تنهایی

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید

      غرور،دروغ،عشق

تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نمیزد

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:,ساعت12:25توسط maryam | |

نمی خواهم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر شود

اما این روزها کاری از دستانم بر نمی آید

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:,ساعت12:22توسط maryam | |

+نوشته شده در شنبه 24 فروردين 1392برچسب:,ساعت16:15توسط maryam | |

+نوشته شده در شنبه 24 فروردين 1392برچسب:,ساعت16:12توسط maryam | |

کاش همیشه در کودکی میماندیم!

تا به جای دلهایمان ،سر زانو هایمان زخم می شد.....!>>>

+نوشته شده در شنبه 24 فروردين 1392برچسب:,ساعت15:58توسط maryam | |

مترسک را دار زدند ،به جرم دوستی با پرنده

که مبادا تاراجمزرعه را به بوسه ای فروخته باشد

        اینجا قحطی عاطفه هاست

+نوشته شده در شنبه 24 فروردين 1392برچسب:,ساعت15:54توسط maryam | |

اغلب وقتی امیدتاز دست میدی وفکر میکنی این آخر خط...

خدا از بالا بهت نگاه می کنه لبخند می زنه و میگه:آرام باش عزیزم این فقط یک پیچ ساده است

+نوشته شده در جمعه 23 فروردين 1392برچسب:,ساعت16:17توسط maryam | |

تکرار همه چیز در دنیاخسته کننده است،اما تو مثل نفسی تکرارت تضمین زندگی منه .... دوستت دارم

+نوشته شده در جمعه 23 فروردين 1392برچسب:,ساعت16:11توسط maryam | |

شکستن دل به شکستن استخوان دنده می ماند.... از بیرون همه چیز روبراه است ... اما هر نفس درد است که میکشی

+نوشته شده در جمعه 23 فروردين 1392برچسب:,ساعت16:8توسط maryam | |

مترسک گفت:ای گندم تو شاهد باش مرا برای ترساندن آفریدند اما من عاشق پرند ه ای بودم که از گرسنگی مرد.....!!

+نوشته شده در جمعه 23 فروردين 1392برچسب:,ساعت16:4توسط maryam | |